Demo


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Organizational Member of European Association for Psychotherapy (EAP)
Organizational Member of European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

Demo

Przydatne informacje

 

dla psychoterapeutów i prasy


zobacz

Demo

Ogłoszenia

 

ważne informacje


zobacz

Demo

Zasoby wiedzy

 

dla psychoterapetów


zobacz

Strona główna - aktualności

***

Psychoterapia, która łączy...

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI), założone w 2005 roku, jest pierwszą organizacją psychoterapeutyczną w Polsce zrzeszającą psychoterapeutów pracujących w modalności integratywnej.

Towarzystwo jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy (EAP) oraz członkiem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP).

Nasza organizacja zrzesza psychoterapeutów, którzy w swojej pracy nie ograniczają się do jednego nurtu psychoterapii, a korzystają z dorobku wielu modalności psychoterapeutycznych.

Jednym z celów Towarzystwa jest rozwój, promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy na temat psychoterapii w Polsce, w szczególności psychoterapii integratywnej.

PTPI określa standardy i akredytuje szkolenia w podejściu integratywnym od 2005 r. Określa również standardy etyczne praktyki psychoterapeutów integratywnych.

Nasze Towarzystwo określa warunki i w oparciu o konkretne procedury nadaje swoim członkom uprawnienia w postaci: rekomendacji, certyfikatu psychoterapeuty oraz certyfikatu superwizora.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej jest miejscem, w którym psychoterapeuci znają się, spotykają, wzajemnie wspierają i nawiązują współpracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, którzy w swojej pracy integrują różne kierunki psychoterapii lub po prostu - czują się psychoterapeutami integratywnymi.

 

 

***

Ogłoszenie o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków PTPI 2024

Niniejszym ogłaszamy, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PTPI odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2024 r. w siedzibie Towarzystwa - Warszawa, ul. Podkowy 42. Serdecznie zapraszamy.

 02.01.2024, JB

 

***

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania psychiatriidzieci i młodzieży w Europie" - Zabór, 28-29.02.2020

W dniach 28-29.02.2020 odbyła się międzynarodowa konferencja "Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie" zorganizowana przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pod patronatem i przy współudziale Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, które- w ramach działalności Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży- postanowiło wesprzeć działania na rzecz poprawy sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce.
Wykłady prowadzili specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech.

Prezes PTPI Sylwia Wojtysiak oraz Wiceprezes Jakub Bieniecki wystąpili z wykładem pt."Kiedy dziecko cierpi- psychoterapeutyczna perspektywa pomocy dzieciom i młodzieży". Przybliżyli rozumienie psychoterapeutyczne kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również założenia psychoterapii. Podkreślili rolę współdziałania ze specjalistami innych profesji pomocowych oraz instytucjami, a także pokazali możliwe działania i skuteczne rozwiązania.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych wykładowców.
Panel był próbą poszukania przyczyn zapaści polskiego systemu psychiatrii dziecięcej, jak również kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, a także w Europie. Skupiono się też na poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Padło wiele niosących nadzieję stwierdzeń oraz pomysłów, z których dużą część można wprowadzić od zaraz. Dzięki nawiązanym kontaktom i zapowiedziom przyszłej współpracy jesteśmy pełni optymizmu, że psychiatria dziecięca jest dziedziną, która będzie się w Polsce rozwijać, a dzieci i młodzież odczują realną pomoc i ulgę w cierpieniu.

Zabor1

 

 

***

 Konferencja Naukowa "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata" w Łodzi

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej objęło patronat honorowy nad Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencją "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata" oranizowaną przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 ***

apel konwersyjna1

 ***

apel Syria

 

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS