Demo


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Organizational Member of European Association for Psychotherapy (EAP)
Organizational Member of European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
Członek Polskiej Rady Psychoterapii (PRP)

Demo

Przydatne informacje

 

dla psychoterapeutów i prasy


zobacz

Demo

Ogłoszenia

 

ważne informacje


zobacz

Demo

Zasoby wiedzy

 

dla psychoterapetów


zobacz

Strona główna - aktualności

***

Psychoterapia, która łączy...

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI), założone w 2005 roku, jest pierwszą organizacją psychoterapeutyczną w Polsce zrzeszającą psychoterapeutów pracujących w modalności integratywnej.

Towarzystwo jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy (EAP), członkiem European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) oraz członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (PRP).

Nasza organizacja zrzesza psychoterapeutów, którzy w swojej pracy nie ograniczają się do jednego nurtu psychoterapii, a korzystają z dorobku wielu modalności psychoterapeutycznych.

Jednym z celów Towarzystwa jest rozwój, promowanie, wspieranie i rozpowszechnianie wiedzy na temat psychoterapii w Polsce, w szczególności psychoterapii integratywnej.

PTPI określa standardy i akredytuje szkolenia w podejściu integratywnym od 2005 r. Określa również standardy etyczne praktyki psychoterapeutów integratywnych.

Nasze Towarzystwo określa warunki i w oparciu o konkretne procedury nadaje swoim członkom uprawnienia w postaci: rekomendacji, certyfikatu psychoterapeuty oraz certyfikatu superwizora.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej jest miejscem, w którym psychoterapeuci znają się, spotykają, wzajemnie wspierają i nawiązują współpracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, którzy w swojej pracy integrują różne kierunki psychoterapii lub po prostu - czują się psychoterapeutami integratywnymi.

 

 

***

Ogłoszenie o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków PTPI 2024

Niniejszym ogłaszamy, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PTPI odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2024 r. w siedzibie Towarzystwa - Warszawa, ul. Podkowy 42. Serdecznie zapraszamy.

 02.01.2024, JB

 

***

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania psychiatriidzieci i młodzieży w Europie" - Zabór, 28-29.02.2020

W dniach 28-29.02.2020 odbyła się międzynarodowa konferencja "Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie" zorganizowana przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pod patronatem i przy współudziale Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, które- w ramach działalności Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży- postanowiło wesprzeć działania na rzecz poprawy sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce.
Wykłady prowadzili specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech.

Prezes PTPI Sylwia Wojtysiak oraz Wiceprezes Jakub Bieniecki wystąpili z wykładem pt."Kiedy dziecko cierpi- psychoterapeutyczna perspektywa pomocy dzieciom i młodzieży". Przybliżyli rozumienie psychoterapeutyczne kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również założenia psychoterapii. Podkreślili rolę współdziałania ze specjalistami innych profesji pomocowych oraz instytucjami, a także pokazali możliwe działania i skuteczne rozwiązania.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych wykładowców.
Panel był próbą poszukania przyczyn zapaści polskiego systemu psychiatrii dziecięcej, jak również kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, a także w Europie. Skupiono się też na poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Padło wiele niosących nadzieję stwierdzeń oraz pomysłów, z których dużą część można wprowadzić od zaraz. Dzięki nawiązanym kontaktom i zapowiedziom przyszłej współpracy jesteśmy pełni optymizmu, że psychiatria dziecięca jest dziedziną, która będzie się w Polsce rozwijać, a dzieci i młodzież odczują realną pomoc i ulgę w cierpieniu.

Zabor1

 

 

***

 Konferencja Naukowa "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata" w Łodzi

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej objęło patronat honorowy nad Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencją "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata" oranizowaną przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 ***

apel konwersyjna1

 ***

apel Syria

 

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS