Demo


Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

Organizational Member of European Association for Psychotherapy (EAP)
Członek Izby Reprezentantów Polskiej Federacji Psychoterapii

Demo

Przydatne informacje

 

dla psychoterapeutów i prasy


zobacz

Demo

Ogłoszenia

 

ważne informacje


zobacz

Demo

Zasoby wiedzy

 

dla psychoterapetów


zobacz

Strona główna

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI) jest pierwszym zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym psychoterapeutów, którzy od kilkunastu lat integrują różne kierunki psychoterapii.

PTPI określa standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów pragnących uprawiać modalność integratywną.

Stanowi zawodową organizację zrzeszającą psychoterapeutów, którzy w swojej postawie wobec swojej profesji pragną przekraczać ograniczenia pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych.

Rozpowszechnia wiedzę na temat nowych metod psychoterapii i wiedzę wynikającą z doświadczeń klinicznych dbając o ich naukową weryfikację.

Podejście integratywne jako podejście naukowe opiera się na empirycznej weryfikacji zarówno zastanych, jak i nowopowstających kierunków psychoterapii.

Towarzystwo za ważny cel stawia sobie wzmacnianie i kreowanie psychoterapii jako zawodu i dyscypliny naukowej.

Szczególnym wymiarem tak pojmowanej psychoterapii jest jej jednoczesna przynależność zarówno do zawodów medycznych, jak i humanistycznych, wymóg wysokich standardów szkolenia, praktyki i etyki a zarazem świadomość, że 
psychoterapia uprawiana na wysokim poziomie staje się sztuką.

Towarzystwo należy do European Association for Psychotherapy i swoją działalnością 
umożliwia polskim psychoterapeutom stawanie się częścią społeczności międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej nie jest organizacją masową. 
Adresowane jest do profesjonalistów aktywnych i poważnie traktujących wartości swojej profesji.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006