Demo
  • Start
  • Sekcja badań naukowych

Sekcja badań naukowych

Przewodnicząca: dr Alicja Heyda. Zapraszamy do udziału w tej sekcji psychoterapeutów, którzy prowadzą badania naukowe w naszej dyscyplinie albo są zaciekawieni nie tylko praktyką, ale i empirycznym wymiarem psychoterapii.

Planowane są różne formy wymiany. Udział w Sekcji otwarty jest dla wszystkich członków Towarzystwa. Jeśli chcesz się zapisać do sekcji, wyślij swoje zgłoszenie via e-mail na adres Towarzystwa, zaznaczając w temacie postu „zgłoszenie do Sekcji Badań Naukowych“.

Psychoterapia cierpi na niedobór badań prowadzonych przez praktyków, a jak wiemy z doświadczenia, przytłaczająca większość badań o charakterze akademickim nie ma żadnej wartości dla praktyki, pozostając rodzajem bibelotu. Nie znaczy to, że nie potrzebujemy badań empirycznych, szczególnie w odniesieniu do nowych modalności psychoterapeutycznych. Psychoterapia integratywna jest dynamicznie rozwijającą się modalnością psychoterapii, elastyczną i przyjazną pacjentom.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań prowadzonych w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, ośrodku akredytowanym przez PTPI, w którym członkowie PTPI prowadzą prace badawcze we współpracy z naukowcami z różnych kontynentów tworzącymi naszą dyscyplinę naukową. Badania prowadzone w Instytucie dotyczą między innymi efektywności Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej, tj. modelu psychoterapii stworzonego i rozwijanego w Instytucie. Ponadto prowdzone są badania dotyczące skuteczności kształcenia psychoterapeutów oraz metod pomiaru efektów psychoterapii.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006