Demo

Polska Federacja Psychoterapii

Polska Federacja Psychoterapii (PFP) jest największą w Polsce organizacją zawodową psychoterapeutów, zrzesza ok. 1200 przedstawicieli tego zawodu.

Działając w oparciu o Strasburską Deklarację Psychoterapii PFP uznaje zawód psychoterapeuty jako autonomiczny oraz stanowi platformę dyskusji i działania otwartą dla psychoterapeutów wszystkich nurtów i kierunków psychoterapii uznanych przez WHO.

Polska Federacja Psychoterapii powstała w grudniu 2004r. Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej jest zrzeszone, jako organizacja, w Polskiej Federacji Psychoterapii.

Polska Federacja Psychoterapii umożliwia polskim psychoterapeutom uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy, ECP).

Więcej informacji o PFP znajdziesz na stronie www.psychoterapia-polska.org

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006