Demo
  • Start
  • Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

złonkowie towarzystwa mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Legitymująca się nim osoba jest samodzielnym psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

Certyfikat Psychoterapeuty mogą otrzymać osoby, które poztywynie zaliczą egzamin zewnętrzny. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się zatem przed komisją, która jest niezależna od podmiotu szkolącego danego psychoterapeutę, a co jest zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii oraz wymaganiami ze strony Ministerstwa Zdrowia. W skład obecnej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: Sylwia Wojtysiak, Agnieszka Lorek-Groniewska, Robert Adamczyk, Joanna Wawerska-Kus. 

 

wzor cert 2023

 

Procedura certyfikacyjna dostępna jest dla osób, które czują się psychoterapeutami integratywnymi, są członkami PTPI oraz spełniają warunki określone w procedurze.

Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI zostały szegółowo przedstawione w Procedurze uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty (kliknij)

*Oprawę graficzną certyfikatu opracował Tadeusz Ginko

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS