Demo
  • Start
  • Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

Członkowie towarzystwa mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Legitymująca się nim osoba jest samodzielnym psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

 wzor certyfikatu nowy

 

Wszystkie osoby, które rozpoczęły szkolenie akredytowane przez PTPI  do 31.12.2016 r. mogą nadal uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTPI - czyli wszyscy studenci Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (PIPI), którzy rozpoczęli szkolenie przed 31 grudnia 2016 roku.

Procedura certyfikacyjna dostępna jest również dla osób, które ukończyły szkolenie w innych niż PIPI szkołach, czują się psychoterapeutami integratywnymi, są członkami PTPI, są lub byli w superwizji oraz zdadzą egzamin certyfikacyjny przed komisją zewnętrzną PTPI.

Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI zostały szegółowo przedstawione w Procedurze uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty (kliknij). Certyfikat uzyskany na drodze egzaminacyjnej jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Rady Psychoterapii.

*Oprawę graficzną certyfikatu opracował Tadeusz Ginko

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006