Demo
  • Start
  • Pozostałe
  • Ogłoszenia
  • Zaproszenie na konferencję "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata"

Zaproszenie na konferencję "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata"

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej objęło patronat honorowy nad Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencją "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata" oranizowaną przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wraz z Kołem Naukowym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Link: https://www.facebook.com/events/428117104652280/

Cele konferencji to między innymi:
- wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odnośnie miejsca i roli dziecka, stającego w obliczu szans i zagrożeń wynikających ze współczesnych, niezwykle dynamicznych przemian społeczno-kulturowych, technologicznych czy przyrodniczych;
- wyodrębnienie realnych rozwiązań oraz dobrych praktyk, które mogą być wdrażane przez każdego, kto z dziećmi na co dzień pracuje;
- uwrażliwienie prelegentów i słuchaczy na problematykę związaną z prawami dziecka.


Miejsce konferencji: Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

UWAGA! Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

  

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS