Demo
  • Start
  • Certyfikat Superwizora

Certyfikat Superwizora

Certyfikat Superwizora PTPI mogą otrzymać Psychoterapeuci Certyfikowani, którzy ukończyli szkolenie superwizorskie i zdali egzamin superwizorski; praktyczny i teoretyczny.

Lista Certyfikowanych Superwizorów PTPI

Certyfikowani superwizorzy Towarzystwa:

  • mgr Maria Bulińska
  • mgr Andrzej Nehrebecki

Lista psychoterapeutów w trakcie szkolenia do Certyfikatu Superwizora

 ---

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006