Demo
 • Start
 • Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem

 1. Pobierz i wypełnij Deklarację Członkowską (deklaracje są również dostępne w siedzibie PTPI).
 2. Zgłoś się do dwóch znających twoją pracę zawodową członków zwyczajnych. Poproś o pisemną rekomendację na Deklaracji Członkowskiej.
 3. Podpisaną Deklarację prześlij do Zarządu Towarzystwa.
 4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu przelej na konto Towarzystwa składkę na bieżący rok.
 5. Po opłaceniu zostajesz członkiem.

Wysokość składek w roku bieżącym:

Decyzją Walnego Zgromadzenia, począwszy od 2013 r. wysokość rocznej składki członkowskiej jest ustalona na:

 • 100 zł dla członków nie posiadających uprawnień PTPI (tj. bez zmian)
 • 200 zł dla członków posiadających Rekomendację PTPI
 • 300 zł dla członków posiadających Certyfikat Psychoterapeuty/Superwizora PTPI.
 • i kwota ta jest stała przez cały rok (niezależnie od momentu wpłaty).

Studentom studiów magisterskich lub lekarskich, w celu ułatwienia dostępu do profesjonalnego środowiska, proponujemy członkostwo nadzwyczajne, ze składką członkowską wysokości 20 zł.

Jak zostać członkiem zwyczajnym PTPI

Członkiem zwyczajnym zostaje się na zaproszenie Zarządu. Do członkostwa zwyczajnego może zostać zaproszony ten psychoterapeuta, który swoją pracą i działaniem wniósł ponadprzeciętny wkład na rzecz społeczności zawodowej.

Członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej składają na Zebraniu Towarzytwa następujące uroczyste przyrzeczenie:

Przyrzekam 
W swoim postępowaniu zawodowym przestrzegać Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTPI i podejmować odpowiedzialność za realizację celów Towarzystwa, 
nieść swoim kolegom psychoterapeutom pomoc i wsparcie w potrzebach zawodowych. 
Poświęcać część swojego czasu społecznej pracy na rzecz innych ludzi, 
w pracy kierować się uczciwością, rzetelnością i honorem i te wartości promować w swojej wspólnocie zawodowej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006