Demo
 • Start
 • Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Po sprawdzeniu umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz złożeniu wymaganych egzaminów Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej uznaje, że psychoterapeuta posiadający Certyfikat Psychoterapeuty PTPI dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, ustawicznie aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe, swoją pracę poddaje społecznemu oglądowi i postępuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Od 2018 roku egzaminy w naszym Towarzystwie przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną - zewnętrzną w stosunku do podmiotu szkolącego. W jej skład wchodzą dr Martyna Goryniak, mgr Sylwia Fajkowska oraz mgr Arkadiusz Kiraga. 

Egzaminy zdawane przed komisją certyfikacyjną PTPI do 2016 roku w formie egzaminów rekomendacyjnych potwierdzały osiągnięcie certyfikacyjnego poziomu pracy z pacjentem. Komisja certyfikacyjna przeprowadzająca egzaminy składała się z wykwalifikowanych supewizorów PTPI: Anny Biesiady (superwizor PTPI, PFP), Urszuli Wojciechowskiej (superwizor PTPI, PFP), Dagmary Kuczyńskiej - Ginko (superwizor PTPI, PFP).

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapeuty PTPI w ramach szkolenia certyfikacyjnego odbywały regularną superwizję oraz podlegały corocznym ocenom superwizorskim w postaci egzaminu kompetencyjnego sprawdzającego kompetencje osobowościowe oraz techniczne psychoterapeuty. W komisji podczas egzaminu kompetencyjnego zasiadali następujący superwizorzy: Milena Karlińska-Nehrebecka, Stanisława Kufel - przewodncząca komisji certyfikacyjnej PTPI, Dagmara Kuczyńska - Ginko.

 

Alfabetyczna lista psychoterapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej:

 1. mgr Baran (Tomaszewska) Edyta, Przemyśl
 2. mgr Baran Urrszula, Kraków
 3. dr Bereza Bernarda, Lublin
 4. mgr Białowąs Anna, Gdańsk
 5. mgr Bieniecki Jakub, Zielona Góra 
 6. lek. med. Bińkowska Małgorzata, Bolesławiec
 7. mgr Bobik Magdalena, Wadowice 
 8. mgr Bogal Aneta, Kraków
 9. mgr Bywalec Magdalena, Kraków 
 10. mgr Górka Katarzyna, Rzeszów 
 11. mgr Hładik Karolina, Opole
 12. mgr Jarończyk-Urbaś Beata, Nowy Targ
 13. mgr Kapusta-Barabasz Beata, Bielsko-Biała
 14. mgr Karmińska-Łoskot Ewa, Tychy
 15. mgr Kauer Katarzyna, Cieszyn
 16. mgr Kempska Ewa, Gdańsk
 17. mgr Kęsicka Katarzyna, Gdańsk
 18. mgr Kiedroń-Fałat Elżbieta, Cieszyn
 19. mgr Korzyńska-Stefaniak Elżbieta, Kraków
 20. mgr Kotula-Śliwa Małgorzata, Kraków
 21. mgr Krawczyk Renata, Lublin
 22. mgr Lesińska-Wilczek Małgorzata, Warszawa
 23. mgr Leśniewska-Stafirska Elżbieta, Płock
 24. mgr Michalak Joanna, Poznań
 25. mgr Michalak-Jędrzejczak Iwona, Konin
 26. mgr Michnowicz Agnieszka, Gorzów Wielkopolski
 27. mgr Nehrebecki Andrzej, Kraków
 28. dr Nosowska Monika, Lublin 
 29. mgr Patelczyk Adriana, Gdańsk 
 30. mgr Pawlicka Agata, Wrocław
 31. mgr Pilarska Monika, Wodzisław Śląski
 32. mgr Pitra Aneta, Wrocław 
 33. mgr Potoniec Paweł, Kraków
 34. mgr Reszelska Katarzyna, Poznań
 35. mgr Siemaszko Marta, Olsztyn
 36. mgr Sioras Ioannis. Skarżysko-Kamienna
 37. dr n. med. Sobuta Eliza, Kraków
 38. mgr Solecka Ewa, Rzeszów
 39. mgr Sołtyniak Sylwia, Chojnice 
 40. mgr Stępniowski Grzegorz, Leżajsk
 41. mgr Szczyrek-Bizoń Anna, Bielsko-Biała
 42. mgr Świeboda Michał, Poznań
 43. mgr Tarnawski Kamil, Kraków
 44. mgr Tryc-Puchała Monika, Wyszków
 45. mgr Wodo Piotr, Poznań
 46. mgr Wojtysiak Sylwia, Poznań
 47. mgr Woźniak-Faliszewska Beata, Kielce
 48. lek. med. Zimakowska Dagmara, Gdańsk

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006