Demo
 • Start
 • Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Po sprawdzeniu umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz złożeniu wymaganych egzaminów Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej uznaje, że psychoterapeuta posiadający Certyfikat Psychoterapeuty PTPI dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, ustawicznie aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe, swoją pracę poddaje społecznemu oglądowi i postępuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Od 2018 roku egzaminy w naszym Towarzystwie przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną - zewnętrzną w stosunku do podmiotu szkolącego. W jej skład wchodzą dr Martyna Goryniak, mgr Sylwia Fajkowska oraz mgr Arkadiusz Kiraga. 

Egzaminy zdawane przed komisją certyfikacyjną PTPI do 2016 roku w formie egzaminów rekomendacyjnych potwierdzały osiągnięcie certyfikacyjnego poziomu pracy z pacjentem. Komisja certyfikacyjna przeprowadzająca egzaminy składała się z wykwalifikowanych supewizorów PTPI: Anny Biesiady (superwizor PTPI, PFP), Urszuli Wojciechowskiej (superwizor PTPI, PFP), Dagmary Kuczyńskiej - Ginko (superwizor PTPI, PFP).

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapeuty PTPI w ramach szkolenia certyfikacyjnego odbywały regularną superwizję oraz podlegały corocznym ocenom superwizorskim w postaci egzaminu kompetencyjnego sprawdzającego kompetencje osobowościowe oraz techniczne psychoterapeuty. W komisji podczas egzaminu kompetencyjnego zasiadali następujący superwizorzy: Milena Karlińska-Nehrebecka, Stanisława Kufel - przewodncząca komisji certyfikacyjnej PTPI, Dagmara Kuczyńska - Ginko.

 

Alfabetyczna lista psychoterapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej:

 1. mgr Baran (Tomaszewska) Edyta, Przemyśl
 2. mgr Baran Urszula, Kraków
 3. dr Bereza Bernarda, Lublin
 4. mgr Bieniecki Jakub, Zielona Góra 
 5. lek. med. Bińkowska Małgorzata, Bolesławiec
 6. mgr Bobik Magdalena, Wadowice 
 7. mgr Borowicz Dagmara, Gdańsk
 8. mgr Hładik Karolina, Opole
 9. mgr Kapusta-Barabasz Beata, Bielsko-Biała
 10. mgr Karmińska-Łoskot Ewa, Tychy
 11. mgr Kauer Katarzyna, Cieszyn
 12. mgr Kęsicka Katarzyna, Gdańsk
 13. mgr Kiedroń-Fałat Elżbieta, Cieszyn
 14. mgr Korzyńska-Stefaniak Elżbieta, Kraków
 15. mgr Krawczyk Renata, Lublin
 16. mgr Lesińska-Wilczek Małgorzata, Warszawa
 17. mgr Leśniewska-Stafirska Elżbieta, Płock
 18. mgr Michalak Joanna, Poznań
 19. mgr Michalak-Jędrzejczak Iwona, Konin
 20. mgr Nehrebecki Andrzej, Kraków
 21. dr Nosowska Monika, Lublin
 22. mgr Owczarek-Skoneczna Justyna, Łódź 
 23. mgr Pawlicka Agata, Wrocław
 24. mgr Pilarska Monika, Wodzisław Śląski
 25. mgr Pitra Aneta, Wrocław 
 26. mgr Potoniec Paweł, Kraków
 27. mgr Reszelska Katarzyna, Poznań
 28. mgr Siemaszko Marta, Olsztyn
 29. mgr Sioras Ioanis
 30. dr n. med. Sobuta-Wajdi Eliza, Kraków
 31. mgr Solecka Ewa, Rzeszów
 32. mgr Sołtyniak Sylwia, Chojnice 
 33. mgr Stępniowski Grzegorz, Leżajsk
 34. mgr Szczyrek-Bizoń Anna, Bielsko-Biała
 35. mgr Świąder Krzysztof, Wielka Brytania, Londyn, Ipswich
 36. mgr Świeboda Michał, Poznań
 37. mgr Tarnawski Kamil, Kraków
 38. mgr Tryc-Puchała Monika, Wyszków
 39. mgr Wodo Piotr, Poznań
 40. mgr Wojtysiak Sylwia, Poznań
 41. mgr Woźniak-Faliszewska Beata, Kielce

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006