Demo
  • Start
  • Odnawianie certyfikatu

Odnawianie certyfikatu

Uchwałą Zarządu (w składzie: Andrzej Nehrebecki, Milena Karlińska-Nehrebecka, Anna Antoniewicz, Marta Rzezak) nr 8/03/2011 - przyjęto zasady Ustawicznego Rozwoju Zawodowego psychoterapeuty certyfikowanego PTPI.

Certyfikat jest ważny przez 5 lat, następnie musi być odnowiony w oparciu o udokumentowane spełnienie poniższych wymogów Ustawicznego Rozwoju Zawodowego (CPD) - minimum 250 godzin w okresie poprzedzających 5 lat, przeciętnie 50 godzin rocznie, mogące być realizowane w następujących formach:

  • a) Uczestnictwo w zaawansowanych lub dodatkowych profesjonalnych kursach psychoterapii (Prosimy je wymienić na osobnej stronie, przy każdym podając informację o instytucji szkolącej, konspekt kursu i ilość godzin),
  • b) Korzystanie z profesjonalnej lub koleżeńskiej superwizji (Prosimy wymienić na osobnej stronie podając nazwisko superwizora / instytucji, ilość godzin superwizji oraz sumaryczną ilość godzin),
  • c) Uczestnictwo w konferencjach / sympozjach psychoterapeutycznych (Prosimy wymienić na osobnej kartce podając tytuły, daty, organizatorów oraz ilość godzin. Prosimy dołączyć kopie zaświadczeń uczestnictwa),
  • d) Zaangażowanie w pracę na rzecz zawodowego środowiska psychoterapeutycznego (zarządy, komitety, grupy robocze, itp - prosimy podać nazwę organizacji, daty spotkań zarządów/komitetów i formalny czas trwania spotkań),
  • e) Udział w dodatkowym szkoleniu psychoterapeutycznym jako superwizor / badacz / nauczyciel.

W puli minimum 250 godzin powinno zawierać się nie więcej niż 75 godzin z którejkolwiek z powyższych kategorii.

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006