Demo
 • Start
 • PROCEDURY
 • Akredytacja szkoleń częściowych

Akredytacja szkoleń częściowych

Akredytowanie szkoleń częściowych w zawodzie psychoterapeuty

Akredytację PTPI  szkolenia częściowego i/lub szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie  może uzyskać ośrodek szkoleniowy, spełniający następujące wymogi:

 1. Ośrodek posiada status członka wspierającego PTPI.
 2. Ośrodek prowadzi szkolenie w określonej modalności psychoterapeutycznej spełniającej kryteria naukowe.
 3. Ośrodek szkolący przeprowadził minimum 100 godzin szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe specjalistów pracujących w obszarach pomocy i wsparcia psychicznego  oraz gwarantuje zawartość merytoryczną zgodną z wymogami PRP.
 4. Szkolenie podnoszące kwalifikacje trwa min. 50 godzin, kierowane jest dla profesjonalistów z wyższym wykształceniem, pracujących z klientem/pacjentem.
 5. Program zawiera: zajęcia praktyczne i/lub teoretyczne, i/lub superwizję w danej modalności.
 6. Ośrodek szkolący dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, składającą się z co najmniej 2 nauczycieli, spośród których co najmniej 1 jest posiadaczem certyfikatu psychoterapeuty PTPI. Ośrodek prowadzący superwizję zapewnia prowadzenie superwizji przez certyfikowanego superwizora.
 7. Nauczyciele posiadają co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie psychoterapeuty .
 8. Każdy z nauczycieli uczestniczy w superwizji lub interwizji.
 9. Ośrodek dysponuje warunkami lokalowymi niezbędnymi do realizacji szkolenia.
 10. Ośrodek szkolący jest zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji  zakończonego szkolenia w oparciu o ankietę ewaluacyjną PTPI.

Procedura akredytacyjna polega na weryfikacji możliwości przeprowadzenia programu szkoleniowego przez kadrę ośrodka.

Ośrodek, który uzyskał akredytację PTPI podlega stałej ocenie przeprowadzonych szkoleń w oparciu o ankietę ewaluacyjna PTPI.

Lista akredytowanych szkoleń częściowych:

 

1. 4-letnie Szkolenie Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu - http://www.ipe.edu.pl/studium_psychoterapii_dzieci_i_mlodziezy,101.html

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS