Demo
  • Start
  • Pozostałe
  • Ogłoszenia
  • Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym

 

Zarząd PTPI ogłasza, że 4 lutego 2017 roku (sobota) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Pierwszy termin wyznacza się: 4.02.2017 na godz. 13.00
Drugi termin wyznacza się: 4.02.2017 na godz. 13.15.

Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna Miastoprojekt, ul Kraszewskiego 36, Kraków.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Zaprzysiężenie członków zwyczajnych PTPI nominowanych przez Zarząd

4. Przedstawienie sytuacji Towarzystwa.

a. Działania Zarządu PTPI - zmiany w okresie maj 2015 - grudzień 2016.

b. Działania Komisji Rewizyjnej w okresie maj 2015- grudzień 2016

c. Przyjęcie regulaminów funkcjonowania organów PTPI

5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2015

7. Sprawozdanie Komisji Certyfikacyjnej - ponowne odczytanie

8. Wręczenie nadanych Certyfikatów i Rekomendacji Psychoterapeuty PTPI

9. Przedstawienie procedur akredytacyjnych oraz rekomendacyjnych ośrodków i gabinetów.

  Akredytacja nowych ośrodków szkoleniowych - punkt przeniesiony z Nadzwyczajnego    

  Walnego Zebrania w październiku i grudniu 2016.

10. Omówienie istniejącej procedury odnawiania Certyfikatu.

11. Pytania do Zarządu, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.   

Zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS