Demo

Deklaracja Strasburska

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej będac członkiem Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) podpisało i respektuje Deklarację Strasburską z 1990 roku, Podpisują ją wszystkie organizacje członkowskie należące do EAP. Oto jej treść:

Strasburg Declaration

    1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową, której praktyka stanowi niezależny i wolny zawód.
    2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
    3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
    4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, doświadczenie własne oraz praktykę pod superwizją. Nabywa się adekwatną wiedzę o różnorodnych procesach psychoterapeutycznych.
    5. Droga do szkolenia w psychoterapii wiedzie poprzez różne wykształcenie początkowe, a w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

(tłum. Jakub Bieniecki)

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS