Demo
 • Start
 • Procedura ubiegania się o Certyfikat

Procedura ubiegania się o Certyfikat

Opis procedury certyfikacyjnej:

 1. Etap oceny aplikacji:

W terminie przewidzianym ogłoszeniem Zarządu PTPI aplikant do Certyfikatu PTPI dostarcza następujące dokumenty:

 1. Poświadczenie ukończenia szkolenia integratywnego zgodnego z minimami szkoleniowymi PRP
 2. Zaświadczenie o odbyciu 150 godzin superwizji po ukończeniu szkolenia
 3. Zaświadczenie dokumentujące 5-letni staż pracy psychoterapeutycznej
 4. Rekomendację dwóch superwizorów (w tym jednego PTPI lub byłego superwizora PTPI)
 5. Rekomendację Psychoterapeuty PTPI uzyskaną w drodze egzaminu lub administracyjnie
 6. Zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich w PTPI
 7. Na 4 pendrive'ach:
 • Nagranie audio sesji
 • Transkrypt nagranej sesji
 • Dokument (1 strona A4) zawierający informacje o pacjencie: wiek; płeć; kontekst zgłoszenia; sytuację rodzinną, społeczną oraz zawodową pacjenta w momencie zgłoszenia; stan zdrowia w momencie zgłoszenia; zażywane leki w momencie zgłoszenia; początkową diagnozę; sposób organizacji psychoterapii – częstotliwość spotkań, czas trwania sesji, formę terapii; wynik psychoterapii; diagnozę na koniec terapii.

Dokumenty wymienione w punktach 1-6 należy przesłać w formie czytelnych skanów skompresowanym plikiem na adres mailowy PTPI wpisując w tytule wiadomości „Procedura certyfikacyjna. Imię i Nazwisko”

Pendrive'y należy dostarczyć do siedziby PTPI w terminie określonym w informacji otrzymanej po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-6 oraz dokonaniu opłaty egzaminacyjnej.

 1. Etap egzaminacyjny.

W terminie podanym w ogłoszeniu Zarządu PTPI aplikanci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny aplikacji zostaną zaproszeni na egzamin przed Komisją Zewnętrzną.

Egzamin będzie formą obrony nagranej sesji terapeutycznej. Celem obrony jest wykazanie dojrzałości zawodowej aplikanta do Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006