Demo
  • Start
  • System uprawnień zawodowych

System uprawnień zawodowych

System uprawnień zawodowych służy pacjentom, którym daje informację o kompetencjach zawodowych psychoterapeuty. Służy też psychoterapeutom, inspirując do rozwoju zawodowego i stanowiąc potwierdzenie społecznego uznania ich profesjonalizmu.

Uprawnienie zawodowe dokumentuje, że legitymująca się nim osoba jest psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

Psychoterapeuta posiadający uprawnienia zawodowe musi być aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, które jest organizacją właściwą dla rozpatrywania zażaleń na pracę psychoterapeuty.

System uprawnień zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej wygląda następująco:

  1. Rekomendacja Psychoterapeuty PTPI – uzyskiwana po II roku kształcenia dyplomowego lub według starej procedury - w oparciu o egzamin zewnętrzny.
  2. Certyfikat Psychoterapeuty PTPI – dla absolwentów szkół psychoterapii (czteroletniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty, zgodnego z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii), którzy jednocześnie uzyskali Rekomendację Psychoterapeuty PTPI, na podstawie obowiązującej procedury uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty.
  3. Certyfikat Superwizora PTPI – Psychoterapeuci Certyfikowani, zakwalifikowani na podstawie obowiązującej procedury uzyskwiania certyfikatu superwizora.

 

O systemie certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

System certyfikacyjny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oparty jest na podstawach naukowych (Evidence Based Psychotherapy Training) i na Deklaracji Strasburskiej. Jednocześnie jest zgodny z wymogami przyjętymi przez Polską Radę Psychoterapii, projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii i wymogami European Association for Psychotherapy.

Rzeczywiste oparcie kryteriów nadawania uprawnień na wynikach najnowszych badań naukowych (Evidence Based Psychotherapy Training) jest unikalne w Polsce i nie tylko w Polsce.

Większość systemów nadawania uprawnień psychoterapeutycznych w naszym kraju opiera się na kryteriach tradycyjnych i politycznych - niezweryfikowanych naukowo, a często sprzecznych z nauką. Na takich nienaukowych kryteriach opierają się dotąd rozporządzenia i zarządzenia Ministra Zdrowia, NFZ, istniejące ustawy i projekty ustaw związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

Kształcenie zawodowe i kryteria oceny psychoterapeutów są oparte na wynikach badań Norcrossa i 29 Division APA, aktualnych prac American Psychological Association, Wampolda, Orlinsky’ego, Horvatha, Frank & Frank, Pope, Rogersa, Lamberta, Lilienfelda, Gelso, Karlińskiej-Nehrebeckiej itd.

Związek stosowanych kryteriów oceny psychoterapeutów z ich efektywnością zawodową jest stale monitorowany, tak więc uprawnienia zawodowe w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej są nadawane w oparciu o obiektywne metody naukowe.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS