Demo
  • Start
  • PROCEDURY
  • Akredytacja szkolenia całościowego

Akredytacja szkolenia całościowego

LISTA AKREDYTOWANYCH SZKOLEŃ CAŁOŚCIOWYCH:

1. 4-letnie Szkolenie w zakresie psychoterapii, organizowane przez Ośrodek Zdrowia i Rozwoju -
SILVA RERUM w Warszawie: https://silva-rerum.pl/szkola-psychoterapii-integratywnej/

 cropped silva rerum 01 300x59

 

Akredytowanie ośrodków szkolących w zawodzie psychoterapeuty

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej akredytuje szkolenia całościowe od 2005 r. W latach 2005-2016 było to szkolenie całościowe organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (Krótkoterminowej). Od 2017 roku PTPI akredytuje Szkołę Psychoterapii Integratywnej, a wcześniej Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Integratywnej. Obecnie to szkolenie całościowe organizuje Centrum Terapii Zdrowia i Rozwoju Silva Rerum w Warszawie. 

Procedura Akredytacji 

Zarząd PTPI uchwala następujące warunki akredytacji ośrodków prowadzących szkolenie całościowe w zawodzie psychoterapeuty.                              

I. Akredytację PTPI szkolenia całościowego może uzyskać ośrodek szkoleniowy, prowadzący szkolenie w modalności Integratywnej zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii oraz Ministerstwa Zdrowia.

1. Ośrodek prowadzi szkolenie w modalności integratywnej spełniającej kryteria naukowe.

2. Program szkolenia w zawodzie psychoterapeuty obejmuje co najmniej 4 lata po ukończeniu

studiów magisterskich/lekarskich i zawiera:

a. minimum 600 h kształcenia teoretycznego i praktycznego,

b. Minimum 150 h psychoterapii własnej zgodnej z nauczaną modalnością psychoterapeutyczną,

c. 150 h superwizji,

d. 360 h stażu w placówce  zapewniającej kontakt z pacjentem o zróżnicowanej diagnozie (w tym minimum 90 godzin na oddziale psychiatrycznym),

e. Studenci są zobowiązani do napisania pracy pisemnej.

Program gwarantuje zawartość merytoryczną szkolenia zgodną z wymogami PRP.

3. Wykazuje się kadrą dydaktyczną, składającą się z co najmniej 5 nauczycieli. Minimum 3 nauczyli jest posiadaczem certyfikatu PTPI, PTP, PFP lub równoważnego certyfikatu europejskiego.

4. Nauczyciele wykazują się co najmniej 5 letnią praktyką w zawodzie psychoterapeuty

5. Wszyscy nauczyciele podlegają superwizji lub interwizji.

6. Studenci są systematycznie oceniani i informowani o przydatności do zawodu.

7. Studenci i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etycznego PTPI.

8. Ośrodek dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem niezbędnym do realizacji programu szkolenia.

9. Ośrodek podlega nadzorowi PTPI w obszarach wymienionych w punktach 1- 8.

Nadzór jest sprawowany poprzez działania kontrolne. Obowiązkowa kontrola przeprowadzana jest raz na 5 lat. Kontrola ośrodka szkolącego może zostać podjęta o każdym czasie w przypadku uzasadnionego zgłoszenia nieprawidłowości. W celu przeprowadzania kontroli Zarząd PTPI powołuje komisję kontrolną. W przypadku złamania zasad akredytacji Zarząd PTPI na wniosek komisji kontrolnej może:

a. Zalecić działania naprawcze.
b. Zawiesić czasowo akredytację szkolenia.
c. Pozbawić ośrodek szkolący akredytacji w przypadku rażącego łamania zasad akredytacji.

II. Absolwenci ośrodka szkolącego, który otrzymał akredytację PTPI mają możliwość zdawania egzaminu certyfikacyjnego przed niezależną komisją, składającą się z superwizorów niebiorących zasadniczego udziału w szkoleniu studentów ośrodka szkolącego.

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS