Demo
  • Start
  • Rekomendacja psychoterapeuty integratywnego

Rekomendacja psychoterapeuty integratywnego

Rekomendacja Towarzystwa oznacza, że dana osoba będąca członkiem PTPI posiada dostateczne umiejętności i wiedzę, by prowadzić psychoterapię pod superwizją, zgodnie ze standardami zawodowymi i etycznymi PTPI.

wzor rekomendacji nowy


Rekomendacja do 2016 roku była uzyskiwana poprzez zdanie egzaminu przed komisją zewnętrzną (wobec podmiotu kształcącego), na dowolnym etapie kształcenia. Od 2017 roku przyznawana będzie w trybie administracyjnym studentom i absolwentom, którzy ukończyli II rok kształcenia dyplomowego.

 *Oprawę graficzną rekomendacji wykonał: Tadeusz Ginko. Zobacz poprzedni obowiązujący wzór.

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS